Xí nghiêp quản lý bến xe phía Nam

Địa chỉ văn phòng Xí nghiệp quản lý bến xe phía Nam:

- Bến xe Giáp Bát (Tầng 1), Km6, đường Giải phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

- Giám đốc: Nguyễn Tất Thành.

- Điện thoại: 04-36644298 

- Phó giám đốc: Vương Duy Toàn.

- Điện thoại: 04-36647210 

Search site

Create a free website with Webnode

 

Km 6, Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Tel: (04) 38642439 - Fax: (04) 38644536
Email: benxehanoi@benxehanoi.com.vn

Bản quyền ©2011 thuộc: CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ NỘI
Thiết kế và phát triển Website: Nguyễn Hoàng Tùng


CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ NỘI
Để xem Website được tốt nhất ! Hãy tải về và sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox