Các tuyến xe ngoại tỉnh đi từ bến xe Giáp Bát

17/05/2009 00:20

TT

Tuyến đ­­ường

Số chuyến

Giờ xe chạy

1

Bình Lục

13

8h00 đến 16h30  60 ph/ch

2

Lý Nhân

32

6h00 đến 18h00  30ph/ch

3

T.Phố Nam Định

84

5h40 đến 18h00 15phút/ch

4

Trực Ninh

27

7h đến 17h30, 30phút/ch

5

Xuân Trư­ờng

24

5h đến 16h00, 30phút/ch

6

Nghĩa Hư­ng

19

Từ 7h30 đến 17h30  30ph/ch

7

Ý Yên

27

6h00 đến 17h cứ 30ph/ch

8

Giao Thuỷ

30

6h30 đến 17h30  25ph/ch

9

Hải Hậu

54

6h00 đến17h30, 15phút/ ch

10

Thị Xã Thái Bình

86

6h40 đến 18h00,10phút/ch

11

Đông Hư­ng

3

9h00, 12h00, 12h30

12

Quỳnh Côi

3

10h00, 13h00,14h00

13

Phụ Dực

1

13h50

14

Thái Thụy

15

7h30 đến 16h  40ph/ch

15

Ninh Bình

48

6h55 đến  17h50, 20ph/ch

16

TX Ninh Bình

21

7h đến 17h0 , 40phút / ch

17

Nho Quan

18

6h00 đến 16h30, 30ph/ch

18

Kim Sơn

9

7h30 đến 16h00, 60ph/ch

19

Khánh Thành

4

7h00,9h,11h,12h,15h

20

Thanh  Hoá

80

Từ 5h20đến18h00,15phút/ch

21

Sầm  Sơn

20

6h đến 16h00 40ph/ch

22

Thạch Thành

5

10h30,12h,12h30,13h,13h30

23

Yên Thủy

10

Từ 7h45 đến 16h15, 50ph/ch

24

Nghi Sơn

4

7h00, 9h00, 11h00, 13h00

25

Thọ Xuân

4

9h40,10h,10h30,11h00

26

Thiệu Hoá

3

10h,11h,13h

27

Nông Cống

8

từ 6h00 đến 16h00, 60ph/ch

28

Vĩnh Lộc

18

từ 7h00 đến16h00, 45ph/ch

29

Trại 5

4

7h00, 13h00, 14h00, 15h30

30

Bỉm Sơn

17

Từ 8h30 đến 16h30 30phút/ch

31

Triệu Sơn

10

Từ 8h00 đến 15h30 30ph/ch

32

Quảng Ngãi

1

15h30

33

Đà Nẵng

5

9h, 10h, 13h, 17h, 8h00

34

Buôn Mê Thuột

2

10h, 15h

35

Gia Lai

6

8h30,9h30,11h00,12h00,14h30,15h00

Back

Search site

Create a free website with Webnode

 

Km 6, Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Tel: (04) 38642439 - Fax: (04) 38644536
Email: benxehanoi@benxehanoi.com.vn

Bản quyền ©2011 thuộc: CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ NỘI
Thiết kế và phát triển Website: Nguyễn Hoàng Tùng


CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ NỘI
Để xem Website được tốt nhất ! Hãy tải về và sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox